Η Openwise λειτουργεί ως ο Independent Research Mechanism (IRM) της Open Government Partnership (OGP) για την Ελλάδα.